Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2019, 2:a kvartalet

Brott och tvångsmedel 2017, 2:a kvartalet

2017
2:a kvartalet
Offentliggöranden