Offentliggöranden

2021
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2020
(none)
(none)
(none)
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2019
(none)
(none)
(none)
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2018
Familjevåld och våld i nära relationer
Tvångsmedel
Brottslighet som kommit till kännedom
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2017
Familjevåld och våld i nära relationer
Tvångsmedel
Brottslighet som kommit till kännedom
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2016
Familjevåld och våld i nära relationer
Tvångsmedel
Brottslighet som kommit till kännedom
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2015
Familjevåld och våld i nära relationer
Tvångsmedel
Brottslighet som kommit till kännedom
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2014
Familjevåld och våld i nära relationer
Tvångsmedel
Brottslighet som kommit till kännedom

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/tie_sv.html