Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under september-december 2016* och 2015

Orsak och typ av resa Estland Sverige
Resor under 9-12/2016* Resor under 9-12/2015 Årsförändring, % 9-12/2016* - 9-12/2015 Resor under 9-12/2016* Resor under 9-12/2015 Årsförändring, % 9-12/2016* - 9-12/2015
1 000 resor 1 000 resor
Resor totalt 1) 860 890 -3 730 630 16
Fritid efter typ av resa Totalt 1) 720 780 -8 560 470 19
Övernattning i destinationslandet 420 460 -9 170 170 0
Kryssningar 120 120 0 290 270 7
Dagsresor (inkl. dagskryssningar) 180 210 -14 .. .. ..
Fritid efter orsak Totalt 1) 720 780 -8 560 470 19
Besök hos släkt och vänner .. .. .. .. .. ..
Semester        610 680 -10 400 360 11
Annan personlig orsak .. .. .. .. .. ..
Tjänst Totalt 1) 150 110 36 170 160 6
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2016, Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under september-december 2016* och 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/15/smat_2016_15_2017-02-08_tau_006_sv.html