Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.9.2020

Finländarnas resor stannade av våren 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under de två första månaderna av turiståret 2020 liksom under tidigare år. Under mars förändrades situationen dramatiskt och i april stannade finländarnas fritidsresor av på grund av coronavirussituationen. Dessutom annullerades eller framflyttades bland finländarna 1,4 miljoner sådana utrikesresor och 0,8 miljoner inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering under april-september, som bokades före begränsningarna i mars på grund av pandemin.

Fritidsresor under januari-april 2012-2020* (exkl. inrikesresor i gratis inkvartering och inrikes dagresor)

Fritidsresor under januari-april 2012-2020* (exkl. inrikesresor i gratis inkvartering och inrikes dagresor)

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens enkät om finländarnas resor, i vilken totalt 5 305 finländare i åldern 15–84 år deltog på nätet eller alternativt via telefonintervju i februari, mars, april och maj.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2020/13/smat_2020_13_2020-09-03_tie_001_sv.html