Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Enligt det europeiska systemet för statistik över socialt skydd (ESSPROS) omfattar den sociala tryggheten alla de åtgärder som offentliga eller privata instanser vidtar för att trygga individens och familjens utkomst i fråga om vissa risker och behov. Socialskyddsförmåner kan vara antingen penningförmåner eller tjänster som tryggar uppehället. Skyddet omfattar risker och behov som föranleds av sjukdom och hälsa, funktionshinder och arbetsoförmåga, ålderdom, familjeförsörjarens död, familj och barn, arbetslöshet, boende samt social marginalisering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, kostnader, utgifter, sociala utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sosmen/index_sv.html