Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 8.12.2010

Ökningen av värdepappersföretagens provisionsintäkter avtog under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet år 2010 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 64 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med 19 procent jämfört med motsvarande period året innan. Detta var en minskning med omkring 11 procent från föregående kvartal. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 91 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste intäktskällan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, som genererade 36 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Utöver provisionsintäkterna ökade också värdepappersföretagens kostnader. Den största kostnadsposten var administrationskostnaderna, som steg med 10 procent till 28 miljoner euro under tredje kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. Den näst största kostnadsposten, provisionskostnaderna, ökade med 49 procent jämfört med året innan.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 18 miljoner euro under tredje kvartalet. Rörelsevinsten var 17 procent högre än under motsvarande kvartal år 2009. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av september 2010 till 60 företag och av dem visade 42 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2010/03/spy_2010_03_2010-12-08_tie_001_sv.html