Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.7.2014

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammi-maaliskuussa

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 81 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 10 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot pysyivät ennallaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä oli hallintokulut, joita oli ensimmäisellä neljänneksellä 36 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut, kasvoivat 7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 30 miljoonaa euroa, mikä on 44 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 223 miljoonaa euroa. Taseet laskivat 1,8 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 61 prosenttia. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa maaliskuun 2014 lopussa 54 kappaletta, joista 35 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/01/spy_2014_01_2014-07-31_tie_001_fi.html