Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.7.2014

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under januari–mars från året innan

Under första kvartalet år 2014 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 81 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal var provisionsintäkterna oförändrade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnaderna, som uppgick till 36 miljoner euro under första kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, ökade med 7 procent jämfört med året innan.

Under årets första kvartal uppgick värdepappersföretagens rörelsevinst till 30 miljoner euro, vilket är 44 procent mer än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 223 miljoner euro. Balansräkningarna minskade med 1,8 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 61 procent. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av mars 2014 till 54 företag och av dem visade 35 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/01/spy_2014_01_2014-07-31_tie_001_sv.html