Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse 1982-2007

Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse 1982-2007

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2007, Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse 1982-2007 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2007/ssaaty_2007_2008-05-14_kuv_001_sv.html