Finlands officiella statistik

Ändringar i civilstånd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Giftermålsfrekvensen sjunker brant - ungefär varannan gifter sig före 50 års ålder
12.11.2020
Enligt Statistikcentralen har giftermålsfrekvensen sjunkit betydligt under en period på ungefär ett decennium. År 2008 ingicks 32 900 äktenskap mellan personer av olika kön, men år 2019 bara 21 900. Nedgången i giftermålsfrekvensen avtog i mitten av 2010-talet, men under de allra senaste åren har nedgången ytterligare tilltagit. Detta beror särskilt på att antalet ingångna första äktenskap minskat år för år. Om giftermålsfrekvensen för första äktenskap år 2019 dominerade skulle hälften av de ogifta männen och 55 procent av de ogifta kvinnorna ingå äktenskap före 50 års ålder.

Beskrivning: Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet. Statistiken omfattar de äktenskap och registrerade partnerskap där åtminstone den ena av makarna eller parterna bor i Finland vid ingående eller upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Civilståndsindelningen är ogift, gift, frånskild, änka/änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkningsförändringar, civilstånd, giftermålsfrekvens, nyblivna änklingar, nyblivna änkor, parförhållande, registrerat partnerskap, skilsmässofrekvens, skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap, änklingar, änkor, äktenskap, äktenskapsskillnad.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index_sv.html