Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse 1982–2008

Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse 1982–2008

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 6.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2008, Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse 1982–2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2008/ssaaty_2008_2009-05-06_kuv_001_sv.html