Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse 1982–2009

Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse 1982–2009

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 6.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2009, Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse 1982–2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2009/ssaaty_2009_2010-05-06_kuv_001_sv.html