Figurbilaga 2. Giftermål efter ålder 1990, 2000 och 2010

Figurbilaga 2. Giftermål efter ålder 1990, 2000 och 2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 6.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2010, Figurbilaga 2. Giftermål efter ålder 1990, 2000 och 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2010/ssaaty_2010_2011-05-06_kuv_002_sv.html