Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2012

Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 19.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2012, Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2012/ssaaty_2012_2013-04-19_kuv_001_sv.html