Figurbilaga 2. Giftermål efter ålder 1990, 2000, 2012 och 2013

Figurbilaga 2. Giftermål efter ålder 1990, 2000, 2012 och 2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2013, Figurbilaga 2. Giftermål efter ålder 1990, 2000, 2012 och 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2013/ssaaty_2013_2014-04-17_kuv_002_sv.html