Publicerad: 21.4.2015

Minskningen av antalet ingångna äktenskap avtog

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks 24 462 äktenskap år 2014. Detta var 657 färre än året innan. År 2013 var minskningen mycket större, dvs. nästan 3 800 färre än året innan. Den minskade giftermålsfrekvensen gällde nästan utan undantag alla åldrar. Senast år 1999 var antalet ingångna äktenskap färre än år 2014.

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2014

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2014

Förändringar i civilstånd, medelålder av kvinnor och män som ingått i första äktenskap 2005–2014

  År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ingångna äktenskap    29 283    28 236    29 497    31 014    29 836 29 952 28 408 28 878 25 119 24 462
Skilsmässor 13 383 13 255 13 224 13 471 13 527 13 619 13 469 13 040 13 766 13 682
Medelålder i första äktenskap, kvinnor 29,6 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7
Medelålder i första äktenskap, män 31,8 32,1 32,3 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9
Medelålder i första skilsmässa, kvinnor 40,2 40,4 40,5 40,3 40,0 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9
Medelålder i första skilsmässa,män 42,5 42,7 42,8 42,5 42,2 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3
Registrerade partnerskap   200 191 213 249 246 322 333 329 373 333
Upplösta registrerade partnerskap 31 30 67 45 53 64 85 103 101 109

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2014/ssaaty_2014_2015-04-21_tie_001_sv.html