Figurbilaga 2. Giftermål efter ålder 2010, 2014 och 2015

Figurbilaga 2. Giftermål efter ålder 2010, 2014 och 2015

Källa: Förändringar i civilstånd 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2015, Figurbilaga 2. Giftermål efter ålder 2010, 2014 och 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2015/ssaaty_2015_2016-04-21_kuv_002_sv.html