Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kvinnor som ingått äktenskap efter ålder och makens ålder 2016

Mannens ålder Kvinnans ålder
Åldersklasser totalt -19  20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70- 
Åldersklasser totalt 24 464 416 2 930 6 685 5 093 2 871 1 834 2 077 1 056 685 418 240 159
-19 191 115 55 14 1 3 1 1 - - - 1 -
20-24 1 919 233 1 232 336 64 26 13 11 2 2 - - -
25-29 5 421 50 1 194 3 284 674 149 35 20 11 1 2 - 1
30-34 5 608 12 313 2 228 2 366 505 114 40 18 8 4 - -
35-39 3 456 1 78 594 1 316 1 086 275 75 20 9 2 - -
40-44 2 215 5 33 140 444 671 605 249 53 11 3 1 -
45-49 2 250 - 17 59 160 288 527 935 191 60 10 3 -
50-54 1 293 - 5 21 49 97 185 421 371 108 27 6 3
55-59 944 - 2 8 11 36 53 231 265 231 94 11 2
60-64 588 - - - 6 8 21 76 90 177 151 46 13
65-69 306 - 1 1 1 2 5 14 25 62 82 86 27
70- 273 - - - 1 - - 4 10 16 43 86 113

Källa: Förändringar i civilstånd 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2016, Tabellbilaga 2. Kvinnor som ingått äktenskap efter ålder och makens ålder 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2016/02/ssaaty_2016_02_2017-11-14_tau_002_sv.html