Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2016

Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2016

Källa: Förändringar i civilstånd 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2016, Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2016/ssaaty_2016_2017-04-20_kuv_001_sv.html