Figurbilaga 3. Giftermål efter mannens ålder 2010, 2016 och 2017, tvåkönade par

Figurbilaga 3. Giftermål efter mannens ålder 2010, 2016 och 2017, tvåkönade par

Källa: Förändringar i civilstånd 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 8.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2017, Figurbilaga 3. Giftermål efter mannens ålder 2010, 2016 och 2017, tvåkönade par . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2017/ssaaty_2017_2018-05-08_kuv_003_sv.html