Tabellbilaga 3. Äktenskapsskillnader efter modernas ålder och antalet barn som inte fyllt 18 år 2018, tvåkönade par

Moderns ålder Antal barn
Totalt 0 1 2 3 4 5 6- 0-17 åriga barn totalt
Totalt 12 999 4 830 2 823 3 510 1 328 383 83 42 16 031
-19 4 1 3 3
20-24 289 141 94 49 5 207
25-29 1 070 429 256 286 70 25 3 1 1 159
30-34 2 025 550 421 663 278 81 23 9 3 073
35-39 2 455 406 456 969 438 143 24 19 4 517
40-44 2 319 354 522 923 390 98 26 6 4 092
45-49 1 878 584 640 491 124 26 7 6 2 176
50-54 1 383 887 349 115 22 9 1 687
55-59 793 702 77 12 1 1 108
60- 783 776 5 2 9

Källa: Förändringar i civilstånd 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2018, Tabellbilaga 3. Äktenskapsskillnader efter modernas ålder och antalet barn som inte fyllt 18 år 2018, tvåkönade par . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2018/02/ssaaty_2018_02_2019-11-14_tau_003_sv.html