Figurbilaga 3. Giftermål efter mannens ålder 2010, 2017 och 2018, tvåkönade par

Figurbilaga 3. Giftermål efter mannens ålder 2010, 2017 och 2018, tvåkönade par

Källa: Förändringar i civilstånd 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2018, Figurbilaga 3. Giftermål efter mannens ålder 2010, 2017 och 2018, tvåkönade par . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2018/ssaaty_2018_2019-06-18_kuv_003_sv.html