Figurbilaga 1. Medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2019, kvinnor

Figurbilaga 1. Medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2019, kvinnor
Medelålder vid första äktenskap, tvåkönade par, kvinnor.

Källa: Förändringar i civilstånd 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 8.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2019, Figurbilaga 1. Medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2019, kvinnor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2019/ssaaty_2019_2020-05-08_kuv_001_sv.html