Figurbilaga 2. Giftermål efter mannens ålder 2010, 2018 och 2019, tvåkönade par

Figurbilaga 2. Giftermål efter mannens ålder 2010, 2018 och 2019, tvåkönade par

Källa: Förändringar i civilstånd 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 8.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2019, Figurbilaga 2. Giftermål efter mannens ålder 2010, 2018 och 2019, tvåkönade par . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2019/ssaaty_2019_2020-05-08_kuv_002_sv.html