Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.11.2011

Internetin käyttö kodin ja työpaikan ulkopuolella yleistyy


Korjattu 14.6.2012. Korjaukset on merkitty punaisella.

Internet on yhä useammalle päivittäinen väline. Jo 89 prosenttia 16–74-vuotiaista käyttää nettiä ja kolme neljästä käyttää sitä päivittäin. 43 prosenttia äänioikeutetuista käytti vaalikonetta ennen kevään 2011 eduskuntavaaleja. Älypuhelimia hankkivat eniten alle 45-vuotiaat ja miehet. Netin käytön yleisyydessä Suomi on lähellä Euroopan kärkeä. Tiedot käyvät ilmi kevään 2011 tieto- ja viestintätekniikan käyttö –tutkimuksesta.

Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen yleisyys iän ja sukupuolen mukaan 2011, %-osuus väestöstä

  Käyttänyt internetiä viimeisten 3 kuukauden aikana Käyttää internetiä yleensä useita kertoja päivässä Ostanut verkon kautta viimeisten 3 kuukauden aikana Seurannut jotain yhteisöpalvelua viimeisten 3 kuukauden aikana Käyttää internetiä kannettavalla tietokoneella kodin ja työpaikan ulkopuolella Käyttää internetiä matkapuhelimella laajakaistaverkossa On älypuhelin omassa käytössä Käytti ennen 2011 eduskuntavaaleja ainakin yhtä internetin vaalikonetta
%-osuus 16 - 74 vuotiaasta väestöstä %-osuus 18 - 74 vuotiaasta väestöstä
16-24v 99 73 56 86 26 36 53 63 1)
25-34v 100 80 67 78 35 46 55 66
35-44v 99 76 64 58 36 47 60 58
45-54v 95 60 46 29 30 26 42 41
55-64v 81 41 26 15 18 13 28 30
65-74v 53 23 10 6 11 5 11 16
                 
Miehet 89 61 44 43 30 39 49 42
Naiset 88 57 47 46 22 19 35 45
Yhteensä 89 59 45 45 26 29 42 45
1) 18–24 vuotiaat

Internetin käyttö lisääntyy etenkin vanhemmissa ikäryhmissä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan netin käyttäjien osuus kasvoi 65–74-vuotiaiden ikäryhmässä vuodessa kymmenellä prosenttiyksiköllä 53 prosenttiin. Netin käytön yleisyydessä Suomi on lähellä Euroopan kärkeä.

Internetin käyttöön kodin ja työn ulkopuolella sopivat laitteet ja nettiyhteydet yleistyvät. 42 prosentilla suomalaisista oli keväällä 2011 käytössä älypuhelin. Älypuhelimia hankkivat eniten alle 45-vuotiaat ja miehet. Kannettava tietokone oli 67 prosentissa talouksista. Kolmanneksella talouksista oli tietokoneesta langaton laajakaistayhteys matkapuhelinverkkoon. Vuonna 2010 vastaava osuus oli vain 24 prosenttia.

Älypuhelinten yleistyminen lisää internetin käyttöä. Vuosina 2009-2011 netin käytön yleisyys matkapuhelimella laajakaistaverkossa yli kolminkertaistui 29 prosenttiin. Miehillä osuus oli 39 prosenttia ja naisilla 19 prosenttia.

Myös netin käyttö liikkeellä ollessa yleistyy. 30 prosenttia 16-74-vuotiaista käytti nettiä kodin ja työ- tai opiskelupaikan ulkopuolella keväällä 2011. Miehet käyttävät nettiä liikkeellä ollessaan enemmän kuin naiset.

Internetiä käytetään eniten asioiden hoitoon, tiedon hakuun ja viestintään. Lähes joka toinen suomalainen oli viimeisten kolmen kuukauden aikana ostanut jotain verkkokaupasta. Myös viranomaisten kanssa asioidaan netissä yleisesti. 58 prosenttia 16–74-vuotiaista oli hakenut tietoa viranomaisten sivuilta viimeisen vuoden aikana ja 40 prosenttia oli palauttanut täytetyn lomakkeen netissä.

Internet on vakiintunut vaaleja koskevan tiedon lähde. Puolet 16 -74-vuotiaista oli hakenut netistä tietoa puolueista ja ehdokkaista ennen kevään 2011 eduskuntavaaleja. Yleisimmin tietoa haettiin puolueiden ja ehdokkaiden kotisivuilta ja blogeista (34 %). Vaalikampanjoiden uusin väline, yhteisöpalvelut, eivät olleet suosittuja.

Vaalikonetta käytti ennen vaaleja 45 prosenttia 18-74-vuotiaista. Vain viisi prosenttia heistä koki, että vaalikone vaikutti paljon puolueen valintaan, 30 prosentilla se vaikutti jonkin verran. Ehdokkaan valintaan vaikutus oli suurempi. 14 prosentilla vaalikone vaikutti ehdokkaan valintaan paljon ja 48 prosentillakin jonkin verran.


Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (641,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tie_001_fi.html