Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2017, 13

2017
(none)
Offentliggöranden