Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.11.2017

Mobilen en allt populärare apparat för internet – användningen blir mångsidigare

Åttioåtta procent av finländarna använde internet år 2017. Nästan alla finländare under 55 år använde internet. Sjuttiotre procent använde internet flera gånger per dag. Fem procent av finländarna i åldern 15–89 år hade hyrt inkvartering av en privatperson via förmedlingssidorna på internet. Av finländarna har 77 procent en smarttelefon för eget bruk. Mobilen är den populäraste apparaten för internetanvändning. De sociala nätverkstjänsterna har ytterligare ökat i popularitet medan bloggarnas och diskussionsforumens popularitet har minskat.


Källa: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik undersökning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 13 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2017/13/sutivi_2017_13_2017-11-22_tie_001_sv.html