Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 30.11.2006

Antalet företag ökade med 1,8 procent år 2005

År 2005 fanns det enligt Statistikcentralen 236 435 företag i Finland. Antalet företag ökade med 1,8 procent från året innan. Under senare hälften av 1990-talet ökade antalet i genomsnitt med 3,5 procent per år. Under de första åren av 2000-talet avtog ökningen av antalet företag och var i medeltal något under en procent på årsnivå. År 2004 blev den snabbare och var 1,7 procent. År 2005 har den således hållits på ungefär samma nivå.

I företagen arbetade 1 328 451 personer, vilket är 1,2 procent, dvs. omkring 16 200 personer fler än året innan. Antalet anställda ökade relativt sett mest inom tekniska tjänster och företagstjänster. Ökningen var 6 400 personer, dvs. fyra procent. Inom handeln ökade antalet anställda med 2,8 procent. Ökningen skedde i stora företag. I små och medelstora företag inom handeln minskade antalet anställda. Inom industrin minskade antalet anställda ytterligare år 2005. Trots minskningen sysselsatte industrin ändå klart mest, dvs. 29,8 procent av de anställda i alla företag. Näst mest sysselsatte handeln med 18 procent och tredje mest tekniska tjänster och företagstjänster med något under 13 procent.

År 2005 ökade antalet anställda i små och medelstora företag med totalt 8 900 personer. Också i de stora företagen var ökningen rejäl, 7 300 personer. Av de anställda i alla företag arbetade 61,6 procent i små och medelstora företag. Av tusen företag var i genomsnitt 998 små och medelstora företag, dvs. företag med färre än 250 anställda.

År 2005 var företagens omsättning 318,5 miljarder euro. Ökningen var sex procent från året innan. I småföretag ökade totalomsättningen med drygt sju procent och i stora företag med 11,5 miljarder euro. I medelstora företag minskade omsättningen med omkring 200 miljoner euro. Företagens omsättning per person har ökat med omkring fem procent från året innan.

Fyra procent av företagen i Finland hör till någon koncern. De anställda i dessa företag utgör 54,6 procent av arbetskraften i alla företag och 73,3 procent av omsättningen.

Enligt företagsregistrets koncernregister fanns det år 2005 totalt 5 495 koncerner i Finland. Av dem var 1 802 helt inhemska, 566 finlandsägda multinationella och 3 127 utländska koncerner. Koncernerna sysselsatte i Finland 734 000 personer, av vilka omkring 74 procent arbetade i inhemska koncerner.

Antalet anställda i SME-företag och i stora företag 1994-2005

Källa: Företag i Finland 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: http://tilastokeskus.fi/til/syr/index_sv.html


Senast uppdaterad 30.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/2005/syr_2005_2006-11-30_tie_001_sv.html