Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.11.2013

Yritysten henkilöstö väheni ja liikevaihto kasvoi vuonna 2012

Korjattu 30.1.2014. Korjaukset on merkitty punaisella.


Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan Suomessa toimi 322 184 yritystä vuonna 2012. Näissä oli henkilöstöä yrittäjinä ja palkansaajina 1 474 000 ja liikevaihtoa kertyi 394,9 miljardia euroa. Yritysten lukumäärä väheni noin viidelläkymmenellä edellisvuodesta. Henkilöstö väheni 11 600 henkilöllä eli yhden prosentin. Liikevaihto puolestaan kasvoi 2,5 prosenttia , noin kymmenen miljardia euroa.

Yritykset , henkilöstö ja liikevaihto 2007–2012

Vuosi Yritykset Henkilöstö Liikevaihto mrd. euroa
2007 308 917 1 481 870 374,6
2008 320 952 1 502 213 396,6
2009 320 682 1 447 403 336,2
2010 318 951 1 444 031 358,9
2011 322 232 1 486 136 385,2
2012 322 184 1 474 520 394,9

Teollisuusyrityksiä oli 21 300, jotka työllistivät 324 000 henkilöä ja tuottivat liikevaihtoa 133 miljardia euroa. Yritysten lukumäärä ja henkilöstö vähenivät kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja liikevaihto kasvoi yhden prosentin. Yrityksiä oli lukumääräisesti 350 ja henkilöstöä 6 500 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna ja liikevaihtoa 1,3 miljardia euroa enemmän . Rakennusyritysten määrä lisääntyi sadalla ja oli yhteensä 41 500. Henkilöstöä oli 154 000 ja se väheni 650 henkilöllä edellisvuodesta. Rakennustoiminnassa liikevaihtoa kertyi 28,8 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvuprosentti oli yhdeksän ja euromääräinen lisäys 2,3 miljardia, kuten edellisenäkin vuonna.

Kaupan alalla oli yrityksiä yhteensä 44 600. Määrä väheni noin 600 edellisvuodesta. Kauppa työllisti 251 900 henkilöä, eli 2 400 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Kaupan liikevaihto kasvoi kuitenkin kolme prosenttia, 4,3 miljardia euroa, ja oli 128,8 miljardia euroa. Palveluissa toimiala Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta oli toiseksi suurin yritysten määrällä mitattuna. Tällä toimialalla oli 33 700 yritystä, henkilöstöä 94 400 ja liikevaihtoa kertyi 13 miljardia euroa. Yritysten määrä kasvoi kaksi prosenttia ja liikevaihto yhden prosentin, mutta henkilöstö supistui lievästi. Henkilöstön määrällä mitattuna suuria toimialoja olivat myös Kuljetus ja varastointi sekä Hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Edellisellä oli henkilöstöä 128 000 ja jälkimmäisellä 119 700. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstö väheni pari prosenttia ja liikevaihto kasvoi saman verran. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan henkilöstö kasvoi prosentin verran ja liikevaihto viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viime vuosina reippaasti kasvaneella Terveys- ja sosiaalipalvelut -toimialalla henkilöstö lisääntyi viidellä prosentilla ja liikevaihto seitsemällä prosentilla, eli kasvu oli edelleen reipasta muihin toimialoihin verrattuna.

Pieniä ja keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä, yrityksiä oli 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Niiden henkilöstö oli 64 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 53 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Osuudet ovat olleet vuosien mittaan melko muuttumattomia, mutta liikevaihto-osuus on kasvanut pari prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Suuria, yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä ja ne työllistivät 36 prosenttia koko henkilöstöstä ja tuottivat 47 prosenttia liikevaihdosta. Pienten, alle 50 henkilöä työllistävien, ja suurten yritysten lukumäärä väheni ja myös niiden liikevaihto väheni. Keskisuurten , 50 − 249 henkilöä työllistävien, yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto kasvoivat.

Yritysrekisterin mukaan konserneja oli kaikkiaan 8 041, joista 2 307 oli täysin kotimaisia, 4 934 ulkomaalaisomisteisia monikansallisia ja 800 kotimaisomisteisia monikansallisia. Konsernit työllistivät Suomessa 784 000 henkilöä. Yrityksistä neljä prosenttia kuului konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö oli 53 prosenttia koko henkilöstöstä ja liikevaihto 72 prosenttia kokonaisliikevaihdosta Suomessa.


Lähde: Yritysrekisteri, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen 09 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 312,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2012/syr_2012_2013-11-28_tie_001_fi.html