Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2010

Näringsgren Bränslen TJ konfidens-
intervall, ± %
Elektricitet (netto) TJ 1) konfidens-
intervall, ± %
Värme (netto) TJ 1) konfidens-
intervall, ± %
Totalt TJ konfidens-
intervall, ± %
05 Kolutvinning . . . . . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . . . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 732,4 0,2 1798,9 3,0 46,1 18,9 2577,4 2,1
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 2164,9 63,3 1409,3 5,8 214,0 8,6 3788,2 35,7
10 Livsmedelsframställning 4219,6 9,1 5776,4 11,7 5361,7 19,7 15357,7 7,0
11 Framställning av drycker 611,1 7,3 726,1 34,6 2091,5 61,4 3428,6 38,0
12 Tobaksvarutillverkning . . . . . . . .
13 Textilvarutillverkning 310,9 72,5 519,9 24,8 225,7 13,2 1056,5 21,9
14 Tillverkning av kläder 110,0 62,4 87,6 45,5 73,4 46,9 271,0 29,9
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 39,4 53,0 75,4 57,3 27,9 53,7 142,8 24,3
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 8116,2 14,7 5753,1 16,2 13884,5 31,7 27753,8 15,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 218513,5 0,0 38152,8 0,3 25048,5 0,5 281714,8 0,1
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 181,5 21,5 1200,9 56,4 618,1 93,3 2000,5 41,7
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 47316,1 0,0 4655,1 0,6 1519,0 3,2 53490,1 0,1
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 17406,0 0,9 15849,5 6,0 11965,3 21,1 45220,8 5,7
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 68,6 18,6 375,1 54,9 437,7 34,1 881,4 27,9
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 1347,7 32,3 2844,0 23,4 1878,4 48,9 6070,2 16,6
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 10157,4 4,5 3107,0 12,2 510,3 34,3 13774,7 3,8
24 Stål- och metallframställning 61263,1 0,6 17563,0 1,9 3798,3 1,7 82624,5 0,6
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 2132,1 56,3 4150,8 32,7 1841,8 30,4 8124,7 21,6
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 12,3 61,9 1288,5 35,9 600,2 31,4 1900,9 25,5
27 Tillverkning av elapparatur 226,2 60,2 1073,7 33,3 514,2 41,6 1814,1 22,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 4119,6 6,8 4336,0 69,2 5429,7 78,4 13885,3 36,9
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 214,8 51,1 716,9 49,8 475,7 45,3 1407,4 26,9
30 Tillverkning av andra transportmedel 353,4 32,2 806,9 32,2 1554,1 82,6 2714,5 47,0
31 Tillverkning av möbler 523,9 62,6 389,0 34,1 139,6 53,2 1052,5 31,6
32 Annan tillverkning 66,1 48,0 362,7 44,8 85,7 70,8 514,4 32,5
Reparation och installation av maskiner och apparater 334,9 51,8 550,6 30,6 915,1 82,3 1800,6 41,9
Totalt 380541,8 0,6 113569,2 3,4 79256,3 9,0 573367,3 1,4
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Nettoanskaffning

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2010, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2010/tene_2010_2011-10-13_tau_002_sv.html