Julkaistu: 31.10.2013

Teollisuuden energiankulutus laski vuonna 2012

Teollisuuden energiankulutus väheni Tilastokeskuksen mukaan noin viisi prosenttia vuonna 2012. Teollisuuden energiankäyttö oli yhteensä 541 petajoulea (PJ). Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa väheni edellisvuodesta neljä prosenttia.

Energian käyttö teollisuudessa

Energian käyttö teollisuudessa
Sisältää teollisuuden käyttämien polttoaineiden kokonaismäärät sekä sähkön kokonaiskäytön ja ulkopuolelta hankittu lämmön määrän

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin ennakkotietojen mukaan teollisuustuotanto väheni vähän yli 2 prosentilla vuoden 2012 aikana. Tämä näkyi myös teollisuuden energiankulutuksessa. Suurin energiankuluttaja oli edelleen metsäteollisuus, joka käytti 55 prosenttia kaikesta teollisuuden käyttämästä energiasta. Metsäteollisuuden energiankäyttö laski noin kolme prosenttia vuodesta 2011. Kemianteollisuus ja metallien jalostus ovat myös suuria energiankäyttäjiä Suomessa. Myös näillä päätoimialoilla energiankulutus laski vuotta aiemmasta, kemianteollisuudessa noin kuusi ja metallien jalostuksessa noin kahdeksan prosenttia. Kaivannais- ja tekstiiliteollisuus olivat ainoat toimialat, jolla energiankäyttö kasvoi verrattaessa edellisvuoteen. Teollisuuden osuus energian loppukäytöstä oli ennakkotietojen mukaan noin 46 prosenttia, mikä on myös vähentynyt edellisvuotisesta.

Vuonna 2012 teollisuuden energialähteistä eniten käytettiin puupolttoaineita. Niiden käyttö oli noin kolmannes kulutetusta energiasta. Puupolttoaineita käytettiin erityisesti metsäteollisuudessa. Käytettyjen puupolttoaineiden määrä lisääntyi edellisvuodesta. Öljyn, maakaasun, hiilen ja turpeen käyttö energialähteenä sen sijaan väheni. Teollisuuden käyttämäöljymäärä väheni 14 prosenttia edellisvuotiseen verrattaessa.

Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa oli 40 terawattituntia (TWh) vuonna 2012. Teollisuuden sähkönkäytöstä 52 prosenttia kulutettiin metsäteollisuudessa. Kemianteollisuudessa käytettiin 16 ja metallien jalostuksessa 14 prosenttia sähkön kokonaiskäytöstä. Sähkön kokonaiskäyttö kasvoi tekstiili- ja vaate-, metallien jalostus- sekä kaivannaisteollisuudessa. Sähkön käyttö väheni kaikilla muilla päätoimialoilla.

Ulkopuolelta hankitun lämmön käyttömäärä väheni vuodesta 2011. Lähes puolet hankitusta lämmöstä käytettiin metsäteollisuudessa. Muita suuria ulkopuolelta hankitun lämmön käyttäjiä olivat kemianteollisuus, metallien jalostus ja elintarviketeollisuus. Teollisuuden omaan käyttöön tuotettu lämpö sisältyy teollisuudessa kulutettuihin polttoaineisiin.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto 09 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (357,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2012/tene_2012_2013-10-31_tie_001_fi.html