Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2013

Näringsgren Bränslen TJ Elektricitet (netto) TJ 1) Värme (netto) TJ 1) Totalt TJ
05 Kolutvinning . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 747 3 530 132 4 408
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 2 069 1 041 36 3 147
10 Livsmedelsframställning 4 185 5 497 4 594 14 276
11 Framställning av drycker 665 770 1 219 2 654
12 Tobaksvarutillverkning . . . .
13 Textilvarutillverkning 238 476 243 956
14 Tillverkning av kläder 168 193 54 416
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 26 57 30 113
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 9 341 5 313 9 428 24 082
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 217 413 41 329 19 185 277 927
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 315 984 245 1 544
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 46 146 2 538 532 49 216
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 16 305 15 875 13 183 45 363
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 74 318 370 761
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 933 3 495 914 5 343
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 9 135 2 733 503 12 371
24 Stål- och metallframställning 50 629 19 317 3 663 73 608
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 017 3 478 1 141 5 637
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 35 909 412 1 356
27 Tillverkning av elapparatur 201 1 264 527 1 992
28 Tillverkning av övriga maskiner 621 2 939 1 406 4 967
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 258 464 299 1021
30 Tillverkning av andra transportmedel 242 526 504 1 272
31 Tillverkning av möbler 243 522 302 1 067
32 Annan tillverkning 65 199 113 378
Reparation och installation av maskiner och apparater 119 613 508 1 241
Totalt 361 190 114 378 59 544 535 112
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Nettoanskaffning

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2013, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2013/tene_2013_2014-10-31_tau_002_sv.html