Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2013

Näringsgren GWh
05 Kolutvinning .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas .
07 Utvinning av metallmalmer 980
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 289
10 Livsmedelsframställning 1 562
11 Framställning av drycker 214
12 Tobaksvarutillverkning .
13 Textilvarutillverkning 132
14 Tillverkning av kläder 54
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 16
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 538
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 18 172
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 273
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 252
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 785
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 100
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 971
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 759
24 Stål- och metallframställning 5 913
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 969
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 252
27 Tillverkning av elapparatur 351
28 Tillverkning av övriga maskiner 828
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 129
30 Tillverkning av andra transportmedel 146
31 Tillverkning av möbler 145
32 Annan tillverkning 56
Reparation och installation av maskiner och apparater 171
Totalt 40 058
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) totala förbrukning av el. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av el inom näringsgrenen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2013, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2013/tene_2013_2014-10-31_tau_003_sv.html