Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2017

Näringsgren Bränslen, TJ Electricitet (netto), TJ Värme (netto) TJ Totalt, TJ
05 Kolutvinning . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 400 4 285 149 4 834
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 991 901 21 1 913
10 Livsmedelsframställning 4 039 6 072 4 849 14 960
11 Framställning av drycker 188 566 931 1 685
12 Tobaksvarutillverkning . . . .
13 Textilvarutillverkning 172 277 139 587
14 Tillverkning av kläder 47 70 22 138
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 33 45 18 96
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 9 437 5 541 9 290 24 268
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 228 141 38 637 11 548 278 325
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 136 747 271 1 154
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 33 709 4 450 5 453 43 611
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 16 708 15 171 9 052 40 931
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 22 341 354 717
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 738 3 098 1 001 4 837
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 9 948 2 906 547 13 402
24 Stål- och metallframställning 46 833 19 245 4 394 70 472
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 823 3 654 1 232 5 708
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 27 971 365 1 364
27 Tillverkning av elapparatur 65 1 128 509 1 702
28 Tillverkning av övriga maskiner 698 1 865 1 076 3 638
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 234 470 407 1 112
30 Tillverkning av andra transportmedel 250 668 531 1 450
31 Tillverkning av möbler 182 225 87 495
32 Annan tillverkning 93 241 119 453
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 117 532 622 1 270
Totalt 354 032 112 107 52 987 519 126

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2017, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2017/tene_2017_2018-11-19_tau_002_sv.html