Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2017

Näringsgren Bränslen, TJ Electricitet (netto), TJ Värme (netto) TJ Totalt, TJ
05 Kolutvinning . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 400 4 285 149 4 834
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 991 901 21 1 913
10 Livsmedelsframställning 4 039 6 072 4 849 14 960
11 Framställning av drycker 188 566 931 1 685
12 Tobaksvarutillverkning . . . .
13 Textilvarutillverkning 172 277 139 587
14 Tillverkning av kläder 47 70 22 138
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 33 45 18 96
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 9 437 5 541 9 290 24 268
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 228 141 38 637 11 548 278 325
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 136 747 271 1 154
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 33 709 4 450 5 453 43 611
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 16 708 15 171 9 052 40 931
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 22 341 354 717
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 738 3 098 1 001 4 837
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 9 948 2 906 547 13 402
24 Stål- och metallframställning 46 833 19 245 4 394 70 472
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 823 3 654 1 232 5 708
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 27 971 365 1 364
27 Tillverkning av elapparatur 65 1 128 509 1 702
28 Tillverkning av övriga maskiner 698 1 865 1 076 3 638
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 234 470 407 1 112
30 Tillverkning av andra transportmedel 250 668 531 1 450
31 Tillverkning av möbler 182 225 87 495
32 Annan tillverkning 93 241 119 453
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 117 532 622 1 270
Totalt 354 032 112 107 52 987 519 126

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2017, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2017/tene_2017_2018-11-19_tau_002_sv.html