Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Köttproduktion.

Tilläggsuppgifter

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Slakteristatistik [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teurt/yht_sv.html