Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.8.2011

Producentpriserna för industrin steg med 5,7 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 5,7 procent från juli år 2010 till juli år 2011. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 6,4 procent, medan producentpriserna inom exportindustrin steg med 4,8 procent.

Producentprisindex för industrin 2005=100, 2005:01–2011:07

Producentprisindex för industrin 2005=100, 2005:01–2011:07
Exportprisindexet steg med 5,0 procent på årsnivå och importprisindexet med 8,4 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 7,1 procent och partiprisindexet med 8,4 procent.

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, metaller och kemikalier blev dyrare jämfört med juli året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av billigare massa.

Från juni till juli steg producentpriserna för industrin med 0,2 procent. Prisstegringen berodde främst på att oljeprodukter, metaller och massa blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2005=100

  Indextal 2011:07 2011:06 - 2011:07, % 2010:07 - 2011:07, %
Producentprisindex för industrin, totalt 115,0 0,2 5,7
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 126,7 0,2 6,4
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 103,5 0,1 4,8
Exportprisindex 104,0 0,1 5,0
Importprisindex 118,9 1,1 8,4
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 122,7 0,5 7,1
Partiprisindex 123,6 0,6 8,4

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2011:07 2011:06 - 2011:07, % 2010:07 - 2011:07, %
Prduktionsprisindex 1958 0,2 5,7
Exportprisindex (fob) 1728 0,1 5,0
Importprisindex (cif) 1625 1,1 8,4
Partiprisindex 2185 0,6 8,4

I publikationen över producentprisindexen för juni har siffror korrigerats gällande tabellbilagor som avser MIG-användningsändamål. De korrigerade tabellbilagorna finns på statistikens webbsida:
Tabellbilaga 8. http://tilastokeskus.fi/til/thi/2011/06/thi_2011_06_2011-07-18_tau_008_sv.html
Tabellbilaga 10. http://tilastokeskus.fi/til/thi/2011/06/thi_2011_06_2011-07-18_tau_010_sv.html
Tabellbilaga 12. http://tilastokeskus.fi/til/thi/2011/06/thi_2011_06_2011-07-18_tau_012_sv.html


Källa: Producentprisindex 2011, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, Matti Suoniemi (09) 1734 3294, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (352,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/07/thi_2011_07_2011-08-17_tie_001_sv.html