Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.12.2010

Allt färre har utkomstsvårigheter

Totalt omkring 600 000 hushåll hade utkomstsvårigheter, dvs. 24 procent av hushållen år 2009. Större utkomstsvårigheter hade 190 000 hushåll, dvs. 7 procent av hushållen. Antalet hushåll med utkomstsvårigheter minskade med 18 procent från år 2003. Inkomsterna bland dem som hade utkomstsvårigheter ökade reellt långsammare än i hushållen i genomsnitt. Den årliga ökningen var 1,2 procent, medan den i genomsnitt i hushållen var 2,2 procent från år 2003. Uppgifterna framgår av de uppgifter som Statistikcentralen insamlat i samband med inkomstfördelningsstatistiken.

Täckande av vanliga utgifter med inkomsterna, % av hushållen

Täckande av vanliga utgifter med inkomsterna, % av hushållen

Som hushåll med utkomstsvårigheter definieras de hushåll som haft svårigheter att täcka sina vanliga utgifter. Uppgiften baserar sig på den information som frågats av hushållen om huruvida de haft det mycket svårt, svårt, ganska svårt, ganska lätt, lätt eller mycket lätt att täcka sina vanliga utgifter med sina inkomster. Ganska svårt hade 16,1 procent, svårt 4,5 procent och mycket svårt något under 3 procent av hushållen år 2009. Mycket lätt hade 385 000 hushåll, dvs. 15,2 procent av hushållen. Antalet är omkring en fjärdedel större än år 2003.

De hushåll som har utkomstsvårigheter hör oftast till de inkomstgrupper som har de lägsta inkomsterna. De disponibla inkomsterna i de hushåll som hade utkomstsvårigheter var 27 810 euro och i dem som hade större utkomstsvårigheter 22 950 euro, medan de i hela befolkningen i genomsnitt var 38 560 euro år 2009. De disponibla inkomsterna som beaktar olika konsumtionsbehov beroende på hushållets struktur var i hushållen med utkomstsvårigheter i genomsnitt 18 420 euro, i hushållen med större utkomstsvårigheter 16 080 euro och i hela hushållsbefolkningen 25 480 euro per konsumtionsenhet.

Efter befolkningsgrupp förekommer utkomstsvårigheter i genomsnitt oftare i hushåll med låga inkomster, som betalar stora boendeutgifter av sina inkomster, i hushåll med arbetslösa, studerande eller ensamförsörjare samt i enpersonshushåll under 65 år. I hushåll med arbetslösa är utkomstsvårigheter betydligt vanligare än i övriga befolkningsgrupper. Av de arbetslösa hushållen hade 63,5 procent utkomstsvårigheter år 2009. Andelen med utkomstsvårigheter av de arbetslösa hushållen har inte minskat såsom i övriga befolkningsgrupper under åren 2003–2009.


Källa: Inkomstfördelningstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marie Reijo (09) 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Subjektiv uppfattning om utkomst 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/01/tjt_2009_01_2010-12-29_tie_001_sv.html