Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2005

Utgifterna för forskning och utveckling ökade 2004

För forskning och produktutveckling användes närmare 5,3 miljarder euro år 2004. FoU-utgifterna ökade med fem procent, år 2003 var motsvarande förändring omkring fyra procent. Företagssektorn stod för den kvantitativt största delen av årstillväxten på 250 miljoner euro, dvs. något över 150 miljoner. Trots detta sjönk företagens andel av FoU-utgifterna något, till 70 procent.

Ökningen var störst i högskolorna, den nominella årliga förändringen av forskningsutgifter var åtta procent och utgifterna överskred gränsen på en miljard euro. Högskolesektorns andel av alla forskningsutgifter är nu en femtedel, från år 2000 har andelen stigit med två procentenheter. Den övriga offentliga sektorns FoU-utgifter steg nominellt till samma nivå som år 2002, efter nedgången år 2003.

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten uppgick till 3,5 procent år 2004. I förhållande till de ekonomiska resurserna ökade Finlands satsningar på forskning inte nämnvärt från föregående år.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor samt andel av bruttonationalprodukten 1998-2004

År Företag Offentliga sektorn* Högskolesektorn** Totalt FoU-utgifternas
BNP-andel***
mn e % mn e % mn e % mn e %
1998 2 252,8 67,2 443,9 13,2 657,8 19,6 3 354,5 2,86
1999 2 643,9 68,2 470,1 12,1 764,8 19,7 3 878,8 3,21
2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,38
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,38
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,43
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,48
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,51

*     inkl. den privata icke-vinstsyftande verksamheten
**   inkl. yrkeshögskolor fr.o.m år 1999
*** BNP 2003 och 2004 Statistikcentralens förhandsuppgifter

Källa: Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2004, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Leppälahti (09) 1734 3237, tiede.teknologia@stat.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 30.9.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2004/tkke_2004_2005-09-30_tie_001_sv.html