Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2007

Industrins omsättning ökade under december-februari med 8,5 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under december-februari 8,5 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 9,4 procent och inrikesförsäljningen med 7,7 procent.

Under december-februari ökade omsättningen mest inom metallframställning, med 48,7 procent, och inom tillverkning av metallvaror, med 23,3 procent. Ökningen av omsättningen inom dessa näringsgrenar berodde på att basmetaller blivit dyrare. Omsättningen gick upp under december-februari i alla undernäringsgrenar inom industrin. Ökningen av omsättningen avtog jämfört med de föregående tremånadersperioderna i synnerhet inom den kemiska industrin, tillverkning av elektronik och elprodukter samt energi- och vattenförsörjning.

Från och med början av år 2007 är översikterna i samband med meddelandet kvartalsvisa. Nästa översikt utkommer 15.6.2007.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 12/2006-2/2007, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Merja Järvinen (09) 1734 2458,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2007/02/tlv_2007_02_2007-05-15_tie_001_sv.html