Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2008

Omsättningen inom industrin ökade under augusti-oktober med 5,8 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under augusti-oktober 5,8 procent större än under motsvarande period året innan. Både exportomsättningen och inrikesförsäljningen ökade med 5,7 procent från året innan.

Mest ökade omsättningen under augusti-oktober inom tillverkningen av metallvaror, 17,3 procent, och inom tillverkningen av maskiner och utrustning, 16,2 procent. Av de stora näringsgrenarna ökade omsättningen från året innan inom el- och elektronikindustrin med 7,9 procent och inom den kemiska industrin med 13,5 procent. Omsättningen inom trä- och pappersindustrin minskade med 0,4 procent från året innan. Omsättningen minskade mest inom metallframställning och energi- och vattenförsörjning.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 8-10/2007, %

Omsättningsindexet för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsförfrågan. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Merja Järvinen (09) 1734 2458,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 31.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2007/10/tlv_2007_10_2008-01-31_tie_001_sv.html