Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2008

Omsättningen inom industrin ökade under september-november med 8,2 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under september-november 8,2 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 7,4 procent och exportomsättningen med 8,7 procent från året innan.

Omsättningen ökade under september-november mest inom tillverkningen av maskiner och utrustning, med 19,0 procent och inom den kemiska industrin med 18,3 procent. Av de övriga stora näringsgrenarna ökade omsättningen från året innan inom el- och elektronikindustrin med 13,8 procent, medan omsättningen inom trä- och pappersindustrin minskade med 2,2 procent. Omsättningen minskade mest inom förädling av metaller.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 9-11/2007, %

Omsättningsindexet för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsförfrågan. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Merja Järvinen (09) 1734 2458, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2007/11/tlv_2007_11_2008-02-15_tie_001_sv.html