Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, mars

Omsättningsindex för industrin 2013, februari

2013
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik