Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, juni

Omsättningsindex för industrin 2013, november

2013
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik