Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2019 06-08/2019 09-11/2019 12/19-02/20 02/2020
B Utvinning av mineral -8,1 -5,6 10,3 -2,3 1,2
C Tillverkning 5,5 3,2 0,1 1,7 -0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 0,7 -3,8 2,3 -12,3 -9,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,9 -0,4 -1,7 5,1 11,4
10-11 Livsmedelsindustri 3,5 2,9 3,0 3,0 4,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -0,4 4,7 0,5 -0,5 5,2
16-17 Skogsindustri 3,4 -4,9 -9,2 -17,4 -28,7
19-22 Kemisk industri 13,3 -1,8 -1,7 -2,3 -3,0
24-30 Metallindustri 4,4 9,5 4,5 13,5 10,3
26-27 El- och elektronikindustri 3,9 31,6 14,3 18,0 5,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 4,9 5,7 1,0 5,0 1,2
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 4,4 2,4 0,4 -0,1 -4,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/02/tlv_2020_02_2020-04-15_tau_001_sv.html