Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, juli

Omsättningsindex för industrin 2020, december

2020
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik