Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-02-15)
B Utvinning av mineral 07/2020 -6,0 -6,4 -0,4
08/2020 -3,3 -5,5 -2,2
09/2020 -4,9 -6,2 -1,3
10/2020 7,7 7,9 0,2
11/2020 7,9 7,1 -0,8
C Tillverkning 07/2020 -9,2 -8,7 0,5
08/2020 -6,6 -6,0 0,6
09/2020 -9,5 -8,8 0,7
10/2020 -2,4 -3,3 -0,9
11/2020 -2,4 -2,3 0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 07/2020 -16,7 -16,2 0,5
08/2020 -3,2 -5,0 -1,8
09/2020 -4,8 -6,5 -1,7
10/2020 -14,4 -15,2 -0,8
11/2020 -12,1 -11,8 0,3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 07/2020 -2,0 0,0 2,0
08/2020 -2,8 -4,1 -1,3
09/2020 1,5 2,8 1,3
10/2020 3,4 5,0 1,6
11/2020 5,1 5,8 0,7
10-11 Livsmedelsindustri 07/2020 -0,1 -0,6 -0,5
08/2020 0,3 0,7 0,4
09/2020 -0,5 -0,2 0,3
10/2020 -0,4 -1,2 -0,8
11/2020 -4,1 -4,1 0,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 07/2020 -2,9 -3,4 -0,5
08/2020 -1,1 1,6 2,7
09/2020 7,0 10,2 3,2
10/2020 -5,4 -6,6 -1,2
11/2020 2,8 3,8 1,0
16-17 Skogsindustri 07/2020 -19,2 -16,1 3,1
08/2020 -20,4 -17,5 2,9
09/2020 -13,4 -9,8 3,6
10/2020 -8,4 -8,4 0,0
11/2020 -6,1 -6,0 0,1
19-22 Kemisk industri 07/2020 -12,4 -12,5 -0,1
08/2020 -16,5 -16,9 -0,4
09/2020 -21,3 -23,9 -2,6
10/2020 -12,7 -13,5 -0,8
11/2020 -17,1 -16,8 0,3
24-30 Metallindustri 07/2020 -6,7 -7,0 -0,3
08/2020 2,2 2,0 -0,2
09/2020 -5,2 -4,2 1,0
10/2020 3,2 1,8 -1,4
11/2020 5,5 5,3 -0,2
26-27 El- och elektronikindustri 07/2020 -14,8 -13,8 1,0
08/2020 13,8 14,3 0,5
09/2020 -4,9 -3,9 1,0
10/2020 14,9 15,1 0,2
11/2020 17,5 18,4 0,9
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 07/2020 -8,9 -8,0 0,9
08/2020 -5,0 -4,1 0,9
09/2020 -7,8 -6,5 1,3
10/2020 0,8 -0,4 -1,2
11/2020 0,9 0,9 0,0
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 07/2020 -10,3 -9,8 0,5
08/2020 -5,2 -5,0 0,2
09/2020 -10,2 -9,6 0,6
10/2020 -4,0 -4,8 -0,8
11/2020 -1,6 -1,6 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2017 -0,3 2,5
2018 -0,9 1,8
2019 -4,7 5,6
C Tillverkning 2017 -0,3 1,5
2018 -0,2 0,6
2019 -0,2 0,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2017 -0,2 0,4
2018 0,2 0,3
2019 -1,5 1,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2017 -1,2 1,8
2018 -0,4 1,3
2019 -0,9 1,6
10-11 Livsmedelsindustri 2017 -0,1 0,9
2018 -0,3 0,9
2019 0,5 0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2017 -0,3 0,9
2018 -0,2 0,3
2019 1,4 1,5
16-17 Skogsindustri 2017 0,3 0,6
2018 0,5 0,6
2019 -0,4 0,5
19-22 Kemisk industri 2017 -0,1 0,4
2018 -0,2 0,2
2019 -0,3 0,6
24-30 Metallindustri 2017 0,1 2,1
2018 -0,2 1,3
2019 -0,2 1,1
26-27 El- och elektronikindustri 2017 0,4 2,4
2018 -1,3 1,7
2019 -0,3 0,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2017 -0,1 0,6
2018 -0,1 0,4
2019 -0,3 0,7
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/12/tlv_2020_12_2021-02-15_rev_001_sv.html