Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Utkomststöd

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Utkomststöd
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Uppgifterna i årsstatistiken över utkomststöd bygger på Institutet för hälsa och välfärds register för utkomststöd, som innehåller uppgifter inlämnade av kommunerna om hushåll som fått utkomststöd, stödets varaktighet och belopp samt hushållens storlek och struktur. Det samlas också in tvärsnittsdata om vilka inkomstkällor klienterna i november har och vilken som är deras huvudsakliga arbetsverksamhet. Registret har upprätthållits sedan 1985. För åren 1969–1983 finns motsvarande uppgifter i socialhjälpsstatistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialvård, socialskydd, utkomststöd.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utkomststöd [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/toimtt/index_sv.html