Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

TOL 2008 Övergångstidtabellerna för olika statistik

Om TOL 2008 övergången.

I nedanstående förteckning uppräknas all statistik, som använder näringsgrensindelningen. Om dem anges den första statistikperioden och den tidpunkt då uppgifter utges för första gången på basis av TOL 2008 -indelningen. Förteckningen omfattar också en länk till ingångssidorna för all statistik med mer detaljerad information om för respektive statistik, om tillämpandet av TOL 2008 -indelningen i statistiken, om innehållet i retroaktiva serier samt anvisningar för samtidig användning av statistik enligt den gamla och nya näringsgrensindelningen. Länken för varje statistik aktiveras först när ingångssidan innehåller informationen.

Tabellens ordning kan bytas om med att klicka på kolumnrubriker.

Statistiken Första referensperiod Första publikation
Användning av datateknik i företag 2008 2009 oktober
Arbetskraftskostnadsindex 2009, 1:a kvartalet 2009 juni
Arbetskraftskostnadsundersökning 2008 2010 juni
Arbetskraftsundersökning 2009, mars 2009 april
Avfallsstatistik 2008 2010 juni
El- och värmeproduktion 2008 2009 september
Forskning och utveckling 2008 2009 oktober
Förtjänstnivåindex 2009, 1:a kvartalet 2009 maj
Industrins orderingång 2009, januari 2009 mars
Industriproduktion 2008 2009 november
Innovationsverksamhet 2008 2010 februari
Input-output 2009 2011 december
Konjunkturindikator för produktionen 2011, juli 2011 oktober
Löner inom kommunsektorn 2008 2009 juni
Lönestrukturstatistik 2008 2010 april
Lönesummaindex 2009, januari 2009 mars
Lönsamhetsundersökningar 2010 2011 oktober
Månadslöner inom den privata sektorn 2008 2009 juli
Månadslöner inom staten 2008 2009 juni
Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2011, 2:a kvartalet 2011 september
Nationalräkenskaper, årsvis 2010 2011 juli
Nya och nedlagda företag 2009, 1:a kvartalet 2009 juli
Omsättning inom handeln 2009, januari 2009 februari
Omsättning inom servicebranschen 2009, januari 2009 april
Omsättningsindex för industrin 2009, januari 2009 april
Producentprisindex 2009, januari 2009 februari
Producentprisindex för tjänster 2009, 1:a kvartalet 2009 april
Statistik över arbetskonflikter 2008, 02 2009 maj
Statistik över industrins energianvändning 2008 2009 september
Sysselsättning 2007 2009 oktober
Timlöner inom den privata sektorn 2008 2009 juli
Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet 2009 maj
Utländska dotterbolag i Finland 2008 2009 november
Volymindex för industriproduktionen 2009, januari 2009 mars