Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikeshandel med varor och tjänster 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 18.9.2020

Utrikeshandeln minskade markant under andra kvartalet 2020

Den sammanlagda exporten av varor och tjänster minskade med 18 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Utrikeshandeln, dvs. export och import, sjönk ifråga om både varor och tjänster. Exporten av tjänster minskade med 28 procent och importen med 22 procent jämfört med året innan. Den relativa minskningen av utrikeshandeln var lägst inom varuexporten, där den var 12 procent. Importen av varor minskade för sin del med 20 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen .

Import och export av tjänster kvartalvis (Korrigerats 10.3.2021)

Import och export av tjänster kvartalvis (Korrigerats 10.3.2021)

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/02/tpulk_2020_02_2020-09-18_tie_001_sv.html