Utrikeshandel med varor och tjänster 2021, 1:a kvartalet

2021
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik